lördag 22 mars 2008

Växande Bandet

Vi lever alla tillsammans på Moder Jord, vars resurser allt snabbare skövlas och utarmas och spridningen av sådant som är skadligt för miljö och hälsa ökar. Drivkrafter bakom detta är hänsynslösa vinstintressen hos företag. Samtidigt tillåts detta av alla som ohämmat konsumerar de produkter och prylar som dessa tillverkar och andra företag köper in till försäljning. Project Save The Earth verkar för att denna skövling och kränkning av livets grunder ska ha möjlighet att avta, och att de grundläggande behoven - ren luft, rent vatten, ren mat, värme, rättvisa och frid - för allt liv istället ska främjas. Också för alla kommande generationers skull.

Cree-ordspråk:

"Först när det sista trädet huggits ner, den sista floden har förgiftats och den sista fisken fångats, kommer ni att förstå att man inte kan äta pengar!"

Project Save The Earth önskar att ett "Växande Band" ska kunna växa, med människor som aktivt bryter den konsumtionskedja som på ett negativt sätt bryter ner vår miljö och vår Jord. Människor som väljer att medverka till en bättre värld genom att välja att det är trendigt och trevligt att använda begagnat på ett nyskapande och kreativt sätt, samt naturliga, ekologiska och miljövänliga produkter i den mån det är möjligt. Var med du också i detta växande band, visa DIN GODA VILJA:
www.pste.se och www.pste.se/foreningen.pste

Inga kommentarer: