torsdag 18 december 2008

Svenktillverkat tvättmedel innehåller importerade ingredienser

Och vad tillåter miljömärkningen?

Jag satt och letade på nätet efter svensktillverkat tvättmedel, eftersom jag som många andra har fått rådet att handla närproducerat. Min vana trogen letade jag reda på ingredienslista efter ingredienslista hos de som säljer så kallade svensktillverkade tvättmedel och kontrollerade lite fakta om dessa. Det visade sig att mer än hälften av ingredienserna var importerade? Att det var svensktillverkat tappade all betydelse. Varför får vi konsumenter inte höra något om detta? Vad är det som säger att dessa tvättmedel är bättre bara för att man har blandat en massa importerade ingredienser, här i Sverige?

Miljömärkning

I dagens medvetna samhälle är ju väldigt många tvättmedel miljömärkta. Men känner du till att även om dessa tvättmedel är miljömärkta så innehåller de syntetiskt framställda ingredienser som är miljöskadliga på något vis. Ja, men tvättmedel måste man ju använda, eller hur? Jo, men behöver vi verkligen sådana ingredienser som påverkar miljön på ett så negativt sätt? Vet du vad ditt tvättmedel innehåller? Och hur mycket känner man egentligen till om hur dessa kemikalier påverkar andra eller påverkas av andra kemikalier som också läcker ut i naturen? Denna kemikaliesoppa måste ju på något vis, i det långa loppet, påverka det som är levande.
Miljömärkningar finns det numera många av främst Svanen, men även nationella märkningssystem och EU-blomman förekommer. Men trots ett systemet med en extern part som granskar produkterna utifrån ett miljöperspektiv och som ger produkten en licens så ställer jag mig frågan: vad innehåller den? Man försöker höja kvaliteten på produkten men är kvaliteten bättre? En positiv sak är ändå att man med miljömärkningar från externa parter kan hålla antalet företagsegna märkningar nere. Att en kemisk produkt erhållit en märkning för att den anses belasta miljön mindre är ingen garanti för att produkten inte kan vara hälsoskadlig. Miljömärkningen säger bara att produkten är ”bäst” i sin grupp idag och inte något om ursprungsämnena.

Lite statistik...

I Sverige använder vi ca 7000 olika kemiska produkter för rengöring. Då ingår inte de rengöringsprodukter som används på hud och hår, de räknas som kosmetik även om de också består av i stort sett samma kemikalier som andra rengöringsmedel. Visste du att användningen av rengöringsmedel i Sverige kan uppskattas till ca 190 000 ton! Och enligt SCB står tvättmedel för textiltvätt för en fjärdedel av rengöringsmedelsmängden, 53 000 ton... Det är inte lite det...

Lagstiftning

Systemet för klassificering och märkning av kemiska produkter är till för att ge information om faror för hälsa och miljö med kemiska ämnen och beredningar och hur man på ett säkert sätt ska kunna hantera dessa kemikalier. Bedömningen görs utifrån uppställda kriterier för ämnen samt för beredningar (produkter) - klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen.

Svensktillverkat tvättmedel - vad är det?

Den gemensamma nämnaren för ett antal företag som säljer Svensktillverkat tvättmedel är att dessa tvättmedel innehåller importerade ingredienser, eftersom alla ingredienser som behövs inte tillverkas i Sverige. Det är så det ser ut i Sverige. Varför tycker man som konsument att dessa tvättmedel är bättre ur miljösynpunkt om de innehåller importerade kemikalier? Dessa så kallade miljövänliga tvättmedel tillverkas med hjälp av miljöfarliga kemikalier som utsätter dem som arbetar på dessa fabriker för både sjukdom och fara.

Kemikalier som importeras och som kan ingå i
svensktillverkat miljömärkt tvättmedel

Av Carina Lagerstedt Nilsson

onsdag 3 december 2008

Håll koll på E - nummer

Det är bra att hålla koll på E-nummernyckeln för livsmedelstillsatser när man väljer matvaror. Försök att välja bort födoämnen som innehåller dom som är mest onaturliga!

Förteckning på samtliga E-nummer (Ref: Statens Livsmedelsverk)

Funktionsnamnet förklarar varför tillsatsen har använts i livsmedlet. Ett undantag från regeln är modifierad stärkelse, där E-nummer eller vedertaget namn inte krävs. Aromämnen kan deklareras med enbart ordet ”aromämne”.

Färgämnen

E 100 Kurkumin (gul)
E 101 Riboflavin, riboflavin-5'-fosfat (gul)
E 102 Tartrazin (gul)
E 104 Kinolingult
E 110 Para-orange
E 120 Karmin (röd)
E 122 Azorubin (röd)
E 123 Amarant (röd)
E 124 Nykockin (röd)
E 127 Erytrosin (röd)
E 128 Röd 2G (röd)
E 129 Allurarött AC (röd)
E 131 Patentblått V
E 132 Indigotin (blå)
E 133 Briljantblått FCF
E 140 Klorofyll, klorofylliner (grön)
E 141 Klorofyll-kopparkomplex, klorofyllinkopparkomplex (blå - svart)
E 142 Grön S
E 150a-d Sockerkulör (brun)
E 151 Briljantsvart BN
E 153 Vegetabiliskt kol (svart)
E 154 Brun FK (brun)
E 155 Brun HT (brun)
E 160 a Karotener, betakaroten (gul - orange)
E 160 b Annattoextrakt (gul - orange)
E 160 c Paprikaextrakt (gul - orange)
E 160 d Lycopen (gul)
E 160 e Beta-apo-8'-karotenal (orange - röd)
E 160 f Beta-apo-8'-karotensyraetylester (gul - orange)
E 161 b Lutein (gul - orange)
E 161 g Kantaxantin (röd)
E 162 Rödbetsrött
E 163 Antocyaner (röd - blå)
E 170 Kalciumkarbonat, kalciumvätekarbonat (vit)
E 171 Titandioxid (vit)
E 172 Järnoxider och järnhydroxider (gul, rödbrun, svart)
E 173 Aluminium
E 174 Silver
E 175 Guld
E 180 Litolrubin BK (röd)

Konserveringsmedel

E 200 Sorbinsyra
E 202 Kaliumsorbat
E 203 Kalciumsorbat
E 210 Bensoesyra
E 211 Natriumbensoat
E 212 Kaliumbensoat
E 213 Kalciumbensoat
E 214 p-Hydroxibensoesyraetylester
E 215 p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt
E 216 p-Hydroxibensoesyrapropylester
E 217 p-Hydroxibensoesyrapropylesterns natriumsalt
E 218 p-Hydroxibensoesyrametylester
E 219 p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt
E 220 Svaveldioxid
E 221 Natriumsulfit
E 222 Natriumvätesulfit
E 223 Natriumdisulfit
E 224 Kaliumdisulfit
E 226 Kalciumsulfit
E 227 Kalciumvätesulfit
E 228 Kaliumvätesulfit
E 230 Difenyl
E 231 Ortofenylfenol
E 232 Natriumortofenylfenol
E 234 Nisin
E 235 Natamycin
E 239 Hexametylentetramin
E 242 Dimetyldikarbonat
E 249 Kaliumnitrit
E 250 Natriumnitrit
E 251 Natriumnitrat
E 252 Kaliumnitrat
E 260 Ättiksyra
E 261 Kaliumacetat
E 262 Natriumacetat, natriumväteacetat
E 263 Kalciumacetat
E 270 Mjölksyra
E 280 Propionsyra
E 281 Natriumpropionat
E 282 Kalciumpropionat
E 283 Kaliumpropionat
E 284 Borsyra
E 285 Natriumtetraborat
E 290 Koldioxid
E 296 Äppelsyra
E 297 Fumarsyra

Antioxidationsmedel

E 300 Askorbinsyra
E 301 Natriumaskorbat
E 302 Kalciumaskorbat
E 304 Askorbylpalmitat, askorbylstearat
E 306 Tokoferolrika extrakt
E 307 Alfa-tokoferol
E 308 Gamma-tokoferol
E 309 Delta-tokoferol
E 310 Propylgallat
E 311 Oktylgallat
E 312 Dodecylgallat
E 315 Isoaskorbinsyra
E 316 Natriumisoaskorbat
E 320 Butylhydroxianisol (BHA)
E 321 Butylhydroxitoluen (BHT)
E 322 Lecitin
E 325 Natriumlaktat
E 326 Kaliumlaktat
E 327 Kalciumlaktat
E 330 Citronsyra
E 331 Natriumcitrater
E 332 Kaliumcitrater
E 333 Kalciumcitrater
E 334 L-Vinsyra
E 335 Natriumtartrater
E 336 Kaliumtartrater
E 337 Natriumkaliumtartrat
E 338 Fosforsyra
E 339 Natriumfosfater
E 340 Kaliumfosfater
E 341 Kalciumfosfater
E 343 Magnesiumfosfater
E 350 Natriummalat, natriumvätemalat
E 351 Kaliummalat
E 352 Kalciummalat, kalciumvätemalat
E 353 Metavinsyra
E 354 Kalciumtartrat
E 355 Adipinsyra
E 356 Natriumadipat
E 357 Kaliumadipat
E 363 Bärnstensyra
E 380 Triammoniumcitrat
E 385 Kalciumdinatrium-EDTA

Sötningsmedel

E 420 Sorbitol, sorbitolsirap
E 421 Mannitol
E 950 Acesulfamkalium
E 951 Aspartam
E 952 Cyklaminsyra, cyklamater
E 953 Isomalt
E 954 Sackarin, sackarinater
E 957 Taumatin
E 959 Neohesperidindihydrochalcon
E 965 Maltitol, maltitolsirap
E 966 Laktitol
E 967 Xylitol

Övriga tillsatser

E 400 Alginsyra
E 401 Natriumalginat
E 402 Kaliumalginat
E 403 Ammoniumalginat
E 404 Kalciumalginat
E 405 Propylenglykolalginat
E 406 Agar
E 407 Karragenan
E 407 a Bearbetad Euchemaalg
E 410 Fruktkärnmjöl
E 412 Guarkärnmjöl
E 413 Dragant
E 414 Gummi arabicum
E 415 Xantangummi
E 416 Karayagummi
E 417 TarakärnmjölE
E 418 Gellangummi
E 422 Glycerol
E 425 Konjakgummi, konjakglukomannan
E 431 Polyoxietylenstearat
E 432 Polyoxietylensorbitanmonolaurat
E 433 Polyoxietylensorbitanmonooleat
E 434 Polyoxietylensorbitanmonopalmitat
E 435 Polyoxietylensorbitanmonostearat
E 436 Polyoxietylensorbitantristearat
E 440 Pektin, amiderat pektin
E 440 Pektin, amiderat pektin
E 442 Ammoniumfosfatider
E 444 Sackarosacetatisobutyrat
E 445 Glycerolestrar av trähartser
E 450 Natrium-, kalium- och kalciumdifosfater
E 451 Natrium- och kaliumtrifosfater
E 452 Natrium-, kalium- och kalciumpolyfosfat, natriumkalciumpolyfosfater
E 459 Betacyklodextrin
E 460 Mikrokristallinisk cellulosa, cellulosapulver
E 461 Metylcellulosa
E 463 Hydroxipropylcellulosa
E 464 Hydroxipropylmetylcellulosa
E 465 Metyletylcellulosa
E 466 Karboximetylcellulosa, natriumkarboximetylcellulosa
E 468 Tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa
E 469 Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa
E 470 a Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror
E 470 b Magnesiumsalt av fettsyror
E 471 Mono- och diglycerider av fettsyror
E 472 a Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar
E 472 b Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar
E 472 c Mono- och diglyceriders citronsyraestrar
E 472 d Mono- och diglyceriders vinsyraestrar
E 472 e Mono- och diglyceriders diacetylvinsyraestrar
E 472 f Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider
E 473 Sackarosestrar av fettsyror
E 474 Sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror
E 475 Polyglycerolestrar av fettsyror
E 476 Polyglycerolpolyricinoleat
E 477 Propylenglykolestrar av fettsyror
E 479 b Termiskt oxiderad sojaolja i reaktion med mono- och diglycerider av fettsyror
E 481 Natriumstearoyllaktylat
E 482 Kalciumstearoyllaktylat
E 483 Stearoyltartrat
E 491 Sorbitanmonostearat
E 492 Sorbitantristearat
E 493 Sorbitanmonolaurat
E 494 Sorbitanmonooleat
E 495 Sorbitanmonopalmitat
E 500 Natriumkarbonater
E 501 Kaliumkarbonater
E 503 Ammoniumkarbonater
E 504 Magnesiumkarbonater
E 507 Saltsyra
E 508 Kaliumklorid
E 509 Kalciumklorid
E 511 Magnesiumklorid
E 512 Tennklorid
E 513 Svavelsyra
E 514 Natriumsulfater
E 515 Kaliumsulfater
E 516 Kalciumsulfat
E 517 Ammoniumsulfat
E 520 Aluminiumsulfat
E 521 Aluminiumnatriumsulfat
E 522 Aluminiumkaliumsulfat
E 523 Aluminiumammoniumsulfat
E 524 Natriumhydroxid
E 525 Kaliumhydroxid
E 526 Kalciumhydroxid
E 527 Ammoniumhydroxid
E 528 Magnesiumhydroxid
E 529 Kalciumoxid
E 530 Magnesiumoxid
E 535 Natriumferrocyanid
E 536 Kaliumferrocyanid
E 538 Kalciumferrocyanid
E 541 Natriumaluminiumfosfat, surt
E 551 Kiseldioxid
E 552 Kalciumsilikat
E 553 a Magnesiumsilikater
E 553 b Talk
E 554 Natriumaluminiumsilikat
E 555 Kaliumaluminiumsilikat
E 556 Kalciumaluminiumsilikat
E 558 Bentonit
E 559 Aluminiumsilikat
E 570 Fettsyror
E 574 Glukonsyra
E 575 Glukonsyrans deltalakton
E 576 Natriumglukonat
E 577 Kaliumglukonat
E 578 Kalciumglukonat
E 579 Järnglukonat
E 585 Järnlaktat
E 620 Glutaminsyra
E 621 Mononatriumglutamat
E 622 Monokaliumglutamat
E 623 Kalciumdiglutamat
E 624 Monoammoniumglutamat
E 625 Magnesiumdiglutamat
E 626 Guanylsyra
E 627 Dinatriumguanylat
E 628 Dikaliumguanylat
E 629 Kalciumguanylat
E 630 Inosinsyra
E 631 Dinatriuminosinat
E 632 Dikaliuminosinat
E 633 Kalciuminosinat
E 634 Kalcium-5'-ribonukleotider
E 635 Dinatrium-5'-ribonukleotider
E 640 Glycin, natriumglycinat
E 650 Zinkacetat
E 900 Dimetylpolysiloxan
E 901 Bivax
E 902 Kandellillavax
E 903 Karnaubavax
E 904 Shellack
E 905 Mikrokristallint vax
E 912 Montansyraestrar
E 914 Oxiderat polyetylenvax
E 920 L-cystein
E 927 b Karbamid
E 938 Argon
E 939 Helium
E 941 Kväve
E 942 Dikväveoxid
E 943 a Butan
E 943 b Isobutan
E 944 Propan
E 948 Syre
E 949 Väte
E 999 Kvillajaextrakt
E 1103 Invertas
E 1105 Lysozym
E 1200 Polydextros
E 1201 Polyvinylpyrrolidon
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidon
E 1404 Oxiderad stärkelse
E 1410 Monostärkelsefosfat
E 1412 Distärkelsefosfat
E 1413 Fosfaterat distärkelsefosfat
E 1414 Acetylerat distärkelsefosfat
E 1420 Stärkelseacetat
E 1422 Acetylerat distärkelseadipat
E 1440 Hydroxipropylstärkelse
E 1442 Hydroxipropyldistärkelsefosfat
E 1450 Natriumoktenylsuccinatstärkelse
E 1451 Acetylerad oxiderad stärkelse
E 1505 Trietylcitrat
E 1518 Glyceryltriacetat
E 1520 Propan-1,2-diol (propylenglykol)

måndag 24 november 2008

Slamkemikalier tas upp i daggmaskar och visar att de också når våra livsmedel

Från Världsnaturfonden:

PCB och flamskyddsmedel i miljöministerns blod

2004-10-19 15:09

WWF offentliggör idag blodtester på 14 EU-ministrar från tretton länder - inklusive Sveriges miljöminister Lena Sommestad. Testerna visar att de bär på en cocktail av gifter från 55 kemiska ämnen. Det handlar om bekämpningsmedel som DDT och PCB som länge varit förbjudna till andra vardagskemikalier i smink, teflonpannor, datorer, leksaker och matförpackningar.

- Vi ingår i ett jättelikt kemiskt experiment och laddar upp naturen med tiotusentals ämnen vars konsekvenser vi inte vet något om. Många av gifterna förbjöds för länge sen, men finns kvar både hos djur och människor.
Idag saknas gränsvärden för de flesta ämnen och kunskapen är minimal om hur gifterna samverkar. Resultatet av blodtesterna visar hur viktigt det är att EUs nya lagförslag REACH träder i kraft, säger Lars Kristoferson, generalsekreterare på WWF.

Blodtesterna, som togs på ett WHO-möte i juni 2004, offentliggörs idag runt om i Europa. Totalt testades 103 kemikalier från sju olika grupper - bekämpningsmedel och miljögifter (DDT, lindan och PCB), bromerade flamskyddsmedel, ftalater (mjukgörare), fluorerade ämnen, muskämnen och bakteriedödande medel. Alla ministrar bär spår av 22 polyklorerade bifenyler (PCB), som förbjöds i Europa på 1970-talet.

Lägst antal kemikalier - 33 stycken - spårades i Lena Sommestads blod - och hon blir därmed "bäst i test" tillsammans med Ungerns miljöminister Miklós Persanyi och Estlands vice miljöminister Olavi Tammemäe. Cyperns miljöminister hade 39 ämnen, Finlands 38 ämnen, Danmarks, 36, Frankrikes, 37, Danmarks, 36 och Italiens 35.

- Jag vet inte varför jag har färre gifter än andra i blodet. Jag är uppväxt i en ganska hälsosam miljö och vi
åt inte mycket fisk från Östersjön, säger miljöministern själv som en av förklaringarna. Min mamma gillade inte strömming!

WWF:s blodtester är bra verktyg för att diskutera behovet av EUs förslag till ny kemikalielag (Reach), understryker hon. Hon är oroad över att lagförslaget vattnats ut efter intensiv lobbying från kemilobbyn.

-Arbetet med att fasa ut bromerade flamskyddsmedel går exempelvis alldeles för långsamt.

Högst antal kemikalier - 43 stycken - spårades i blodet hos en minister från södra Europa. Snittet låg på 37 kemikalier. 25 kemikalier hittades i blodet hos all testpersoner liksom ett flamskyddsmedel, två bekämpningsmedel och 22 olika typer av miljögiftet PCB.

Riskbedömningar saknas idag för en majoritet av de 2 500 mest använda kemikalierna. Många av dem anses orsaka cancer och allergier och en del är hormonstörande och påverkar fortplantningen.

Fakta: De 14 EU-ministrarna från 13 olika länder är: Alun Michael, Storbritannien, Serge Lepeltier, Frankrike, Cristina Narbona , Spanien, Tomasz Podgajniak , Polen, Miklós Persanyi och Mihaly Kokeny, Ungern, Libor Ambrozek, Tjeckien, Lena Sommestad Sverige, Laszlo Miklos, Slovakien, Hans Christian Schmidt Danmark.
Jan-Erik Enestam, Finland, Olavi Tammemäe, Estland och Juozas Olekas, Litauen, Constantina Akkelidou, Cypern, och Roberto Tortoli, Italien. WWF har tidigare låtit blodtesta EUs dåvarande miljökommissionär Margot Wallström och en grupp EU-parlamentariker.

För frågor, kontakta:

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77 Lars Kristoferson, gen sek WWF, 08-624 74 02 el mobil 070-371 69 04,
Åke Bergman, professor miljökemi, Stockholms universitet, 08- 16 39 97

Slamkemikalier tas upp i daggmaskar och visar att de också når våra livsmedel

I en ny uppmärksammad undersökning i USA identifierade man 28 kemikalier i slam som är typiska för vårt moderna samhälle. Men daggmaskar från de fält där slammet spreds innehöll 20 av dessa ämnen, t ex rengöringsmedel, antibakteriell tvål, parfymer och läkemedelsrester. De substanser som nämns är fenol, tributylfosfat, benzofenon, trimetoprim, PAH, syntetisk musk (galaxolide och tonalide) samt triclosan och metaboliter av detergenter.

Tidigare har svenska forskare hittat polybromerade difenyletrar (PBDE) i daggmaskar.

Författarna (forskare från U.S. Geological Survey Scientists och Colorado State University at Pueblo) slår fast att resultatet visar att organiska kemikalier som läggs på odlingsmark ”överförs till daggmaskar samt kommer in i livsmedelskedjan”.

Hormonstörande ämnen i avloppsslam försämrar fertilitet hos lamm

Nyligen har Dr. Paul Fowler, University of Aberdeen i Skottland, visat, att lamm av honkön från tackor, som betar på marker som gödslats med slam, föddes med 20 - 28 procent färre ägg än lamm, vars mödrar hade levt på närliggande marker som gödslats med vanlig gödning.

"Det chockerande är, att slam är ett koncentrat av allt det, som vi människor är utsatta för", säger Dr. Paul Fowler. Man vet från andra försök, att människor reagerar på samma sätt som får på hormonförstörande ämnen, som kan komma in i kroppen genom både hud, lungorna och mat. Hur kraftig effekten är på kvinnor, vill Paul Fowler inte försöka uppskatta.

"Det är inte det som vi har undersökt, men nu vet vi, att det är ett samband mellan ämnena och fertiliteten hos däggdjur av honkön", konstaterar han. Människan exponeras för upp emot 100.000 olika ämnen, som därför också finns i slammet.

Det är inte bara män, som får försämrad fertilitet genom hormonstörande ämnen. Också kvinnor drabbas. Det visar ny forskning.

"Det är mycket tankeväckande. Det gör problemen mer än dubbelt så stora" konstaterar professor Anders Juul, som leder rigshospitalets avdelning för Tillväxt och Reproduktion.

Minst var femte par har svårt att få barn, och det har inte funnits bra förklaringar till kvinnans försämrade fruktsamhet. Forskare kan dokumentera, att hormonstörande ämnen, som finns i allt från plaster till bekämpningsmedel, är orsaken till att män idag har hälften så bra kvalitet på spermierna som deras fäder - och gör att kvaliteten fortsätter att försämras.

(Källa: Nordjyske Stiftstidene)

De flesta miljögifterna samlas effektivt upp i slammet

Vårt avloppsnätet samlar upp de flesta flytande kemikalier som används i det svenska samhället, samt även det som kommer som luftnedfall från andra länder och hamnar i dagvattnet. Den som påstår något annat skall ange vart alla dessa flytande avfall med miljögifter tar vägen. Vi har bara ett avloppsnät - det finns helt enkelt ingen annan väg för dem!

Ibland försöker man skilja bort en del av inkommande dagvatten vid reningsverken. Men då uppstår genast andra problem. När dagvattnet från Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg med sina koppartak kopplades bort från reningsverket (Ryaverket), hamnade kopparavfallet i en bäck vid Botaniska Trädgården och ställde till betydande skada. (Koppar är mycket toxiskt för många organismer). Man kan också besöka varje svenskt reningsverk vid stora regn, då ser man att mängden inkommande vatten ökar kraftigt. I dagvattnet hittar man radioaktivt nedfall, miljögifter som bromerade flamskyddsmedel, dioxiner, biocider från bildäck etc.

För att inte väcka den björn som sover analyserar reningsverken inte alla dessa miljögifter som sprids med slammet, utan talar om "växtnäring" och "kretslopp". Ibland kan man se analyser på ett eller flera av toluen, PCB, PAH eller nonylfenol. Men alla andra riskabla ämnen lämnas vind för våg, t ex

Läkemedelrester

Hormonella ämnen

Dioxiner

Bromerade flamskyddsmedel

DDT

Lindan

Andra bekämpningsmedel

Ftalater (mjukgörare)

Fluorerade ämnen

Muskämnen

Triclosan och andra bakteriedödande medel

Radioaktivitet

Organiska tennföreningar

Syntetiska muskämnen

Fluoriderade substanser

LAS

Bisfenol-A

Sällsynta metaller utan riskbedömning från datorer och elektronik

Osv osv

Konsumentintressen har länge krävt att växtnäringen från WC-stolarna, som uppskattningsvis utgör cirka 10 -15 procent av slammet skall separeras från de övriga 85 procenten som utgörs av olika typer av avfall: kemikalier, metaller, fällningssubstanser, rester från bildäck och dubbar, asfalt, petroleumprodukter, plastkemikalier och alla miljögifter. Är det något av detta som förtjänar att kallas s k "mullbildande ämnen" eller "växtnäring"?

De svenska reningsverken vill dock inte skilja på den värdefulla delen och den riskabla avfallsfraktionen. Troligen anser man att denna egentligen självklara avskiljning skulle leda till att reningsverken inte blev av med avfallsdelen och "slamproblemet" kvarstod. Den svenske livsmedelskonsumenten liksom livsmedelstillverkarna skall inte godta att vår odlingsmark och mat förorenas för att avloppsreningsverken ska bli av med en besvärlig avfallsprodukt. Konsumenter och livsmedelsföretagen har väntat sedan år 2000 på att Svenskt Vatten (tidigare VAV) skall påbörja någon form av separering: Men detta har tyvärr uteblivit och denna felbedömning kommer troligen att inom kort generera svåra problem med kvittblivningen av slammet.

tisdag 4 november 2008

Är det alternativmedicin eller evidensbaserad medicin som är bluff?

Ulf Brånell (klokast.se) skriver bl a i sitt utskick 25/10 2008;

"I de senaste veckornas Motgift har vi tagit upp upp boken "Salvekvick....." av Singh & Ernst, vars förord undertecknats av Martin Ingvar, ett av den "integrativa medicinens" främsta svenska namn. Vi kommer att fortsätta att kommentera dess teman:

S&E gör - lindrigt sagt - ett stort nummer av att alternativa behandlingar sällan lyckats visa sin effektivitet vid kliniska prövningar, eftersom siffran över förbättringar ofta inte överstiger den sk placeboeffekten. Bakom denna författarnas tolkning ligger ett statistiskt svindleri som är betydligt större än det man beskyller alternativmedicinen för.

Det finns en förundran bland alternativ medicinens utövare o patienter att deras positiva erfarenheter så sällan kan bekräftas i s k vetenskapliga undersökningar. Vårt exempel nedan visar hur alternativmedicinens framgångar effektivt smugglas undan med hjälp av just kliniska prövningar med utgångspunkt från skolmedicinsk praxis:

EX: 20% förbättring - men 0 % effekt?
Vi antar att i en försöksgrupp som utsätts för en viss behandling är den genomsnittliga förbättringen noll = 0%, vilket ju vanligen uppfattas som att behandlingen saknar all effekt. Bakom denna siffra kan emellertid ligga att t ex 20% uppfattat förbättringar och 20% försämringar. +20-20 = 0, 0 =+20-20

Så länge behandlingen är oskadlig kan emellertid de som uppfattar försämringar avbryta behandlingen och därmed fortsättningsvis slippa utsättas för de negativa verkningarna, medan de som uppfattat positiva verkningar kan fortsätta att använda sig av den. Verkningarna av behandlingen kan därmed för hela gruppen på lite längre sikt bli en förbättring på 20%, trots att den "kliniska prövningen" visade "0% effekt".

Skillnaden i vilken verklig effekt man får ut ligger alltså i vem som beslutar över behandlingen: läkaren eller patienten. Häri ligger maktfrågan över medicinen och hälsan, samt en förklaring till den etablerade medicinens häxjakt på alternativ medicin.

Bokens huvudmantra "vetenskapliga studier har inte kunna visa att effekten av behandlingen X skiljer sig från placebo" är alltså i praktiken nonsens. Att "man inte kunnat visa" har berott på att man inte försökt och inte analyserat sina data. Om man ska påstå sig inte kunna så måste man rimligen ha försökt, vilket man inte gjort. Detta kan i sin tur bero på bristande vilja, okunnighet eller svindleri. Att författarna inte redovisar eller diskuterar den statistiska spridningen av behandlingsutfallen i försöksgrupperna för någon av alla de studier man åberopar, visar att man inte ens är medveten om eller förstått förhållandet ovan, eller att man inte vill dra uppmärksamheten till det.

Enbart detta är sakligt och vetenskapligt tillräckligt för att tillbakavisa bokens huvudtema: att kliniska prövningar av redovisad modell är bevisat användbara för att avgöra värdet av medicinska behandlingar. Det är de alltså inte. Punkt.

Därmed faller också domen över den "evidensbaserade medicin" som nu trumpetas ut från allt fler håll, och som tänkts vara den rättarbila med vilken den integrativa/imperialistiska medicinen tänkt göra alternativmedicinens saga all.

Avsaknaden av kritisk analys är också minst sagt besvärande för bokens upphovsmän och tillskyndare, inte minst då "förmåga till kritiskt tänkande" tillhör målen för den läkarutbildning som erbjuds, tex på KI. Det är uppenbart att författarnas slutsatser föregått deras studier. Vi kommer framöver att återkomma till denna bok som erbjuder en förträfflig genomgång av skumraskargumenten rörande alternativ medicin, vilka ofta hörs ältas i läkarkåren.

tisdag 7 oktober 2008

DN 080911 Forskare förvrängde sina resultat


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=826812

Läkare i hela världen har trott att läkemedlet Risperdal hjälper dementa. Men läkemedelsföretaget har utnyttjat data på ett sätt som strider mot vedertagen forskningsetik, visar DN:s granskning som fortsätter i dag.
....

Inför publiceringen i Journal of Clinical Psychiatry bytte författarna ut det ursprungliga måttet på Risperdals effekt mot ett mått som verkade mer fördelaktigt för läkemedlet. De ändrade också gränsen för när en patient "får effekt" så att resultaten visade en statistiskt säkerställd effekt. Detta strider mot vedertagen forskningsetik.

Tre av sex författare bakom studien var anställda på läkemedelsföretaget Janssen-Cilag
....

Läkemedelsverket godkände ändå Risperdal för dementa. Argumenten var att den då mest använda behandlingen Haldol inte hade några bevis alls, och dessutom fler och allvarligare biverkningar.

torsdag 2 oktober 2008

Gå med Djurens Rätt 4/10 -08 på Mariatorget!

På Djurens Dag, den 4 oktober samlas djurvänner från hela landet till en massiv protest vid riksdagen. En gång för alla sätter vi ner foten och talar om för politikerna att nu är det nog, det är dags att de slutar svamla och faktiskt gör något åt situationen. I dagsläget utsätts djur för sexuella övergrepp och människorna som begår dem tillåts fortsätta för att politikerna inte tar frågan på allvar. Varje år kommer hundratals djur in till veterinärer landet över med skador som tyder på att de utsatts för sexövergrepp. De lämnas i dagsläget tillbaks till förövarna och övergreppen fortsätter tills vi sätter stopp för dem!

Demonstrera med oss den 4 oktober, vi behöver varenda en där, för att visa att den här frågan ignorerats länge nog och för att kräva att politikerna tar sitt ansvar. Så länge de inte gör något är de medskyldiga till alla de övergrepp som sker.

Demonstrationen samlas klockan 13.00 på Mariatorget i Stockholm. Flera kända djurvänner kommer att hålla tal och vi hoppas på en kraftfull protest som politikerna knappast glömmer. Efter demonstrationen serveras mat och material säljs till förmån för kampanjen. Djurrättsalliansen arrangerar samåkning från flera orter i landet för att alla ska kunna ta sig till demonstrationen. Boka din plats på info@djurrattsalliansen.se eller ring/SMS:a 0736-586593 så hjälper vi dig till rätta. Du kan även beställa affischer och klistermärken om demonstrationen eller ladda hem materialet här och skriva ut själv. Hjälp oss gärna att göra reklam för demonstrationen genom att lägga upp vår banner på din sida, blogg eller sprid den här texten på maillistor och till vänner.

Djuren har inga andra än oss
-Vi kommer aldrig svika dem!

tisdag 23 september 2008

Litet länkar


Litet länkar till vad som skrivits om PSTE och av PSTE i press och på hemsidor m m:

Pressmeddelanden mm


Pressmeddelande om PSTE:
http://www.newsdesk.se/pressroom/lagerstedt/document/view/project-save-the-earth-1103

Pressmeddelande om PSTE´s CD och en av de medverkande på den: Åsa Rydman:
http://www.bolagsfakta.se/index.php?option=com_compropressrelease&id=35044
http://www.webfinanser.com/nyheter/?id=104470 http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/samlingsskiva-och-festival-foer-miljoen-med-aasa-rydman-stephen-simmonds-och-peter-wahlbeck-231155

Litet av alla den Info som lades ut på nätet inför vår festival: http://www.ht.se/popup.php?template=Guide&paperid=LJ&eventId=16830 http://www.evenemanget.se/index.php?annonsID=2224 http://www.kultur1.se/start/opencalendar.php?cid=1952

Vad pressen skrivit:


Moist som medverkar på vår CD intervjuad i Söderhamnskuriren:
http://www.soderhamnskuriren.se/parser.php?level1=1&level2=1&id=78862
En medarbetarei Ölandsbladet:
http://www.olandsbladet.se/index.php?placid=&placid_text=3&id=10053

Artikel i Östersundsposten om CD och vår festival:
Citerat ur artikeln: ”Många har väl någon gång tyckt att man borde göra något för att få en bättre värld. Men oftast slutar det där, man vet inte hur man ska gå till väga för det finns många sätt. Lena Lindqvist och Mona Rosenberg kände att de ville göra någonting för miljön. De kunde inte längre sitta och rulla tummarna och tänka på hur mycket elände som försiggår ute i världen” (Kommentar av PSTE; Fler saker i artikeln stämmer ej med vad som verkligen sades...det finns flera sakfel, som vi också i efterhand talat om för journalisten). Läs mer: http://www.op.se/parser.php?level1=161&level2=713&id=938587

Inför festivalen i tidningen Miljömagasinet:
http://www.pste.se/foreningenpste/press.php


Artikel i Arbetarbladet inför festivalen:
Citerat ur den: ”Politiker, författare, aktivister och artister – när det blir tvådagars miljöfestival i Lingbo är programmet späckat. Föreläsningar och film varvas med uppträdanden och ett av dragplåstren heter Arne "Rosen" Quick. Aktivisten Ulrika Hävre fick en månads fängelsestraff efter att hon tagit sig in på Saabs område för att leta efter stridsflygplan. Författaren Gunilla Dahlgren ligger bakom seriefiguren "Lilla fruntimret". Arne "Rosen" Quick är sångare och mest känd för sin klassiska "Rosen". Till helgen kommer alla tre, och många fler, till Lingbo Camping och miljöfestivalen "Växande bandet". Under lördagen kommer bland andra Ulrika Hävre, Gunilla Dahlgren, Kenneth Dinér och artisten Lars Wallin som spelar rockmusik på gitarr och didgeridoo. Under söndagen bland andra Sven Holm, Åsa Brandberg, Lotta Hedström och Arne "Rosen" Quick. Som avslutning på festivalen visas en film om Stora Ensos verksamhet i Mexiko, det följs av ett diskussionsmöte. Läs mer: http://arbetarbladet.se/nyheter/ockelbo/1.116320

Vår festival Miljödiplomerades: http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=1708&sa_template_url=%2Ftemplates%2Fwww.hsr.se%2Fprint.asp

(Här info om den: http://www.pste.se/foreningenpste/festival.php

Info på nätet om några av Radioprogrammen PSTE medverkat i:


Cityradion intervjuade Project Save The Earth – och hjälper till med att sälja CDn: http://www.cityradion.nu/system/visa.asp?FID=451&HID=406&HSID=5764&ActMenu=5781&ActSubMenu=11148
Folkradion intervjuade Project Save The Earth: ”VI HAR VARIT VECKANS GÄST·: 1/9 2008:
Marja Lindroth och Lena Lindqvist, Project Save the Earth/Lingbo Miljöfestival http://www.folkradio.se/veckansgast.asp,
Folkradion hjälper oss att sälja vår CD: http://964.123ehandel.se/product.html?product_id=25&category_id=7&search_page=


Vad PSTE skrivit och fått publicerat:

Folkbladet - Barnens framtid en gåva från oss vuxna - http://www.folkbladet.se/opinion/insandare/artikel.aspx?articleid=3112591
LTZ: Barnens framtid en gåva från oss vuxna
http://www.ltz.se/artikel_standard.php?id=476951&avdelning_1=112&avdelning_2=196
Allehanda: http://allehanda.se/avdelning/ordetfritt/30233
Östersundsposten - Barnens välmående i framtiden - en gåva från oss vuxna - http://www.op.se/parser.php?level1=11&level2=51&id=872427
Länstidningen Östersund - Gör vad du kan – för barnens skull - http://www.ltz.se/artikel_standard.php?id=476951&avdelning_1=112&avdelning_2=196
Österbottningen – Barnen och deras framtid
http://www.osterbottningen.fi/gen/1353351.php
Alekuriren – Visst vill vi ge barnen en framtid
http://www.alekuriren.se/veckans/04.pdf
Folket.se – Vi måste ge barnen en framtid
http://www.folket.se/folket/standard_article.php?id=186089&avdelning_1=101&avdelning_2=101&t=1123633355
I Landskrona direkt: http://www.landskronadirekt.com/planket/index.htm

Läsarnas Fria - En miljövänligare värld för alla http://www.lasarnasfria.nu/artikel/8342
Sourze: Fred på Jorden! http://www.sourze.se/Fred_p%C3%A5_Jorden_10637069.asp
Sourze: Med allt du gör - ha den 7:e generationen i åtanke
http://www.sourze.se/Med_allt_du_g%C3%B6r_ha_den_7e_generationen_i_%C3%A5tanke_10634348.asp
En miljövänligare värld för alla
http://www.lasarnasfria.nu/artikel/8342 och http://www.balstabo.nu/modules.php?name=News&file=print&sid=667

Och så: PSTE-musik på MySpace:
www.myspace.com/pstemusic

www.myspace.com/spstemusic

tisdag 2 september 2008

Miljöfestival 6-7 /9 i Lingbo S:A Hälsingland - Fri entre`

BESÖK MILJÖFESTIVAL VÄXANDE BANDET i LINGBO S:A HÄLSINGLAND 6-7 / 9 -08

Lingbo Camping Vid Tidernas Väg Lv 272

(Lö kl 13.00-20.00 ** Sö kl 11.00 – 18.00)

ARTISTER UNDERHÅLLER MED HÄRLIG MUSIK!

FÖRELÄSARE TALAR OM MILJÖ, HÄLSA, FREDSFRÅGOR OCH MYCKET ANNAT!

MARKNAD MED EKOLOGISKA, HÄLSONYTTIGA OCH MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER

Roliga aktiviteter för hela familjen,

Fokus på barnens framtid på en friskt grönskande jord.

MER INFO: www.pste.se