torsdag 24 juni 2010

Ogräs dödar tumörceller


Ett ämne i rävtörel har visat sig ha en otroligt effektiv effekt på hudförändringar aktiniska keratoser, en föregångare till hudcancer orsakade av solen, vilket i vissa fall kommer att utvecklas till skivepitelcancer. Ämnet har två olika verkningsmekanismer som kompletterar varandra. I den första angrips tumörceller genom direkt celldöd genom att förstöra cellernas energiproducerande mitokrondrier och öka kalciumnivån i cellerna, vilket för en del tumörceller leder till död

Läs vidare på http://www.alternativjournalen.se

tisdag 8 juni 2010

Sylvia Earl om den andra obekväma sanningen


Sylvia Earl är en av världens främsta djupvattensforskare.
Knuten till National Geographic Society och ett rad andra prestigefulla institutioner utsågs hon till Time magazines första “Hero for the Planet”, har kallats “Her Deepness” av the New Yorker Magazine och fick häromåret TEDs pris.

Se hennes tal:

http://www.csripraktiken.se/2010/02/12/sylvia-earl-om-den-andra-obekvama-sanningen/