söndag 9 maj 2010

NEJ TILL GMO OCH AMFLORAPOTATISEN!

Greenpeace skriver på hemsidan Hej då GMO:


Den genetiskt modifierade potatisen ”Amflora” är den första GMO-grödan som kan odlas kommersiellt i Sverige. Medan många av Europas dominerande jordbruksländer stoppat Amflora vill den svenska regeringen att GMO-potatisen ska börja odlas i Sverige”


Om detta vill vi i PSTE säga att mänskligheten är födda som naturens barn och att ta del av naturens rikedomar och är också en del av allting. Att då förvränga och göra naturens gåvor onaturliga går emot vår egen grund och natur! Genmodifiering av Moder Jords grödor är ett av sätten att göra det naturlgia onaturligt. Vi har fått förmånen att leva och bo på denna planet och att äta av det som växer och gror. Detta borde vi inte missbruka. Varje växt och frö är av Moder Jord och gåvor till oss, som vi borde vårda så naturenligt vi någonsin kan. Om vi vårdar all natur med omtanke, respekt och kärlek kommer det att kunna bestå i naturlig prakt och fyllt av naturlig näring. Våra celler och sinnen är skapta för att leva med och i samklang med naturlagarna. Inte mot dom. Vi borde låta naturen vara vår mästare och inte försöka bemästra den. Vår Jord har blivit ett allt mer onaturligt ställe att bo på, med allt mer onaturliga sätt att leva på. Men vii kan inte köpa en ny jord om den skadas, förgiftas och skövlas.


För framtidens skull behöver vi låta jordens gåvor bestå så som de en gång var skapta för allt livs fortbestånd! Varje ögonblick är påväg mot framtiden som vi själva skapar med vårt agerande.


Vi i PSTE tycker det är bra att Avaaz började samla en miljon röster för en GMO-fri framtid efter att EU kommissionen godkänt GMO-potatisen och att Greenpeace och Friends of the Earth samarbetar för att samla en miljon namn.


Så vi i PSTE säger tillsammans med Greenpeace och många andra organisationer Hej då GMO!


Besök Greenpeace ”Hej Då GMO”: http://hejdagmo.se och läs mer!


Läs även Faran med Armflorapotatisen http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/gmo/faran-med-amflorapotatisenInga kommentarer: