söndag 2 maj 2010

Matupprorets Lex Sparring: "lagstadgad lägstanivå på maten till gamla, skolbarn och sjuka"

Matupproret skriver i ett pressmeddelande den 3 maj 2010:

Matupproret kräver en lagstadgad lägstanivå på maten till gamla, skolbarn och sjuka - Lex Sparring

Varje dag serveras tre miljoner portioner mat i den offentliga miljön.
De flesta som äter är barn, sjuka och äldre. Våra svagaste individer, ingen av dem har något skydd i svensk lagstiftning.


Värnlös - rättslös

Barn, sjuka och äldre är rättslösa och har ingenstans att vända sig för att få hjälp när de serveras dålig mat. De omfattas inte av svensk konsumentlagstiftning och kan inte som kund klaga på sin leverantör, i detta fall kommunen.


Egenkontroll - noll koll

Landets 290 kommuner använder "egenkontrollprogram" och har makt och möjlighet att ignorera sina kunders klagomål. Det får katastrofala följder för den enskilde, som undernäring och bristsjukdomar, och för deras familjer. Här på Matupprorets sajt finns en Tipsa-funktion med fallbeskrivningar som visar detta med all önskvärd tydlighet.


Lex Sparring

Lex Sparring ska tvinga kommunerna att erbjuda en god offentlig måltid med näringsriktigt innehåll utan smakförstärkare och andra onödiga tillsatser. Maten ska vara lagad från grunden av riktiga råvaror och nära dem som ska äta den. Lagen om offentlig upphandling LOU, utgör enligt jordbruksministern inget hinder, om frågorna bara ställs på rätt sätt är den ett stöd för kommunen. Socialstyrelsen bör vara övergripande tillsynsmyndighet, den instans som utreder missförhållanden kring den offentliga måltiden i landets alla 290 kommuner.


Partierna redo

Matupproret har under en längre tid fört samtal med våra makthavare i Riksdagen, både MP i oppositionen och C i Alliansen, om en lagstiftning som ska se till att även barn, gamla, funktionshindrade och sjuka får rättsskydd.


Miljöpartiet de gröna i Riksdagen låter hälsa att

- Miljöpartiet vill göra ett kökslyft och satsar på god mat i de offentliga storköken. Vi vill införa ett lagreglerat tillsynsansvar så att maten som serveras de små barnen i förskolan, barnen i skolan och de äldre inom äldreomsorgen och hemtjänst, är näringsriktig och av god kvalitet. Bra mat av bra råvaror väcker matlust!
Läs mer om och beställ kokboken » Gröna recept för godare mat.
Gunvor G Ericson, riksdagsledamot (MP), folkhälsopolitisk talesperson


Centerpartiet i Riksdagen låter hälsa att

- Det är hög tid att stifta en ny lag "Lex Sparring"! Införande av lagen innebär att den som arbetar med offentliga måltider till barn, äldre, sjuka eller personer med funktionsnedsättning, är skyldig att vaka över matens kvalitet och att anmäla allvarliga missförhållanden. Socialstyrelsen bör vara den instans som människor ska göra anmäla till. Centerpartiet satsar också på tre områden för att förbättra den offentliga maten: kompetensutveckling, bättre upphandling och rätten för den enskilde att kunna påverka den offentliga maten.
Maria Kornevik Jakobsson, riksdagsledamot (C), talesperson i konsumentfrågor
Annika Qarlsson, riksdagsledamot (C), ordförande Centerkvinnorna
Lena Reyier-Ingman, ordförande Centerpartiet Dalarna


Vilket parti är inte med?

Matupproret litar nu på att våra politiker fortsätter arbetet och över blockgränserna, utan dröjsmål klubbar igenom Lex Sparring. För det kan väl inte finnas ett enda riksdagsparti som vill förvägra barn, sjuka, funktionshindrade och äldre riktig mat lagad från grunden, fri från onödiga tillsatser? Och spara skattepengar på köpet. Både direkt – genom att det blir billigare att laga maten från råvara – och indirekt genom en ökad folkhälsa.

Åttioniotusensjuhundrasex* medborgare kräver en bättre offentlig måltid genom
Camilla Sparring, ledare för Camillas Matuppror

*) 89.706 underskrifter 2 maj 2010, kl 12.00

www.camillasmatuppror.se

Inga kommentarer: