torsdag 18 december 2008

Svenktillverkat tvättmedel innehåller importerade ingredienser

Och vad tillåter miljömärkningen?

Jag satt och letade på nätet efter svensktillverkat tvättmedel, eftersom jag som många andra har fått rådet att handla närproducerat. Min vana trogen letade jag reda på ingredienslista efter ingredienslista hos de som säljer så kallade svensktillverkade tvättmedel och kontrollerade lite fakta om dessa. Det visade sig att mer än hälften av ingredienserna var importerade? Att det var svensktillverkat tappade all betydelse. Varför får vi konsumenter inte höra något om detta? Vad är det som säger att dessa tvättmedel är bättre bara för att man har blandat en massa importerade ingredienser, här i Sverige?

Miljömärkning

I dagens medvetna samhälle är ju väldigt många tvättmedel miljömärkta. Men känner du till att även om dessa tvättmedel är miljömärkta så innehåller de syntetiskt framställda ingredienser som är miljöskadliga på något vis. Ja, men tvättmedel måste man ju använda, eller hur? Jo, men behöver vi verkligen sådana ingredienser som påverkar miljön på ett så negativt sätt? Vet du vad ditt tvättmedel innehåller? Och hur mycket känner man egentligen till om hur dessa kemikalier påverkar andra eller påverkas av andra kemikalier som också läcker ut i naturen? Denna kemikaliesoppa måste ju på något vis, i det långa loppet, påverka det som är levande.
Miljömärkningar finns det numera många av främst Svanen, men även nationella märkningssystem och EU-blomman förekommer. Men trots ett systemet med en extern part som granskar produkterna utifrån ett miljöperspektiv och som ger produkten en licens så ställer jag mig frågan: vad innehåller den? Man försöker höja kvaliteten på produkten men är kvaliteten bättre? En positiv sak är ändå att man med miljömärkningar från externa parter kan hålla antalet företagsegna märkningar nere. Att en kemisk produkt erhållit en märkning för att den anses belasta miljön mindre är ingen garanti för att produkten inte kan vara hälsoskadlig. Miljömärkningen säger bara att produkten är ”bäst” i sin grupp idag och inte något om ursprungsämnena.

Lite statistik...

I Sverige använder vi ca 7000 olika kemiska produkter för rengöring. Då ingår inte de rengöringsprodukter som används på hud och hår, de räknas som kosmetik även om de också består av i stort sett samma kemikalier som andra rengöringsmedel. Visste du att användningen av rengöringsmedel i Sverige kan uppskattas till ca 190 000 ton! Och enligt SCB står tvättmedel för textiltvätt för en fjärdedel av rengöringsmedelsmängden, 53 000 ton... Det är inte lite det...

Lagstiftning

Systemet för klassificering och märkning av kemiska produkter är till för att ge information om faror för hälsa och miljö med kemiska ämnen och beredningar och hur man på ett säkert sätt ska kunna hantera dessa kemikalier. Bedömningen görs utifrån uppställda kriterier för ämnen samt för beredningar (produkter) - klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen.

Svensktillverkat tvättmedel - vad är det?

Den gemensamma nämnaren för ett antal företag som säljer Svensktillverkat tvättmedel är att dessa tvättmedel innehåller importerade ingredienser, eftersom alla ingredienser som behövs inte tillverkas i Sverige. Det är så det ser ut i Sverige. Varför tycker man som konsument att dessa tvättmedel är bättre ur miljösynpunkt om de innehåller importerade kemikalier? Dessa så kallade miljövänliga tvättmedel tillverkas med hjälp av miljöfarliga kemikalier som utsätter dem som arbetar på dessa fabriker för både sjukdom och fara.

Kemikalier som importeras och som kan ingå i
svensktillverkat miljömärkt tvättmedel

Av Carina Lagerstedt Nilsson

Inga kommentarer: