torsdag 10 juli 2008

Tilltagande vattenproblem i i-världen
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=919113

Enligt FN är det idag mer än en miljard människor i världen, som saknar tillgång till rent vatten. Problemet förknippas framför allt med de fattiga länderna. Men också i rika industriländer ser man nu tilltagande problem med vattenstress.
"Vi tar ut mer vatten än vad som finns tillgängligt"
Det är Världsnaturfonden som nu presenterar en internationell rapport, som läggs fram lagom till Stockholms årliga internationella vattensymposium, som inleds på söndag.
- Vi hushållar inte med vattnet som vi borde. Vi tar ut mer vatten än vad som finns tillgängligt. Så vår attityd mot vatten måste förändras. Vi måste betrakta det som en ganska begränsad resurs som vi alla måste hushålla med väldigt noggrant och det har vi inte gjort särskilt mycket i västvärlden, säger Michael Löfroth, sötvattenexpert på Världsnaturfonden.
Grundvattnet sjunker
I många områden i Australien och USA sjunker grundvattennivåerna för varje år. Uttaget av vatten är större än vad som fylls på.
Ogenomtänkta jordbrukssubventioner är en viktig orsak till sinande vattentillgångar, det gäller inte minst inom Europeiska unionen.
- Om EU sätter till bidrag för att odla vattenkrävande grödor istället för de traditionella som inte kräver vatten till exempel oliver och citroner. Då går ju utvecklingen käpprakt åt fel håll. Nu ger man subventioner till sockerbetor och majs, till väldigt vattenkrävande grödor, vilket gör att vattenuttaget bara ökar och ökar. Det håller inte, säger Michael Löfroth.
....


Råvarukris hotar fattigdomsbekämpning
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2168331

FN:s millenniemål, om bland annat fattigdomsbekämpning, är i fara till följd av de skenande livsmedels- och energipriserna. Det säger internationella valutafonden, IMF, i en ny stor rapport.

I en del länder står det och väger, deras regeringar klarar inte av att på en och samma gång föda sina befolkningar och hålla ekonomin i styr. Det sade IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn när har presenterade rapporten i Washington.

Inga kommentarer: