tisdag 15 juli 2008

Solskyddsprodukter och "naturligt" solfilter

Det finns företag som tillverkar så kallade ekologiska solskyddsprodukter vilka innehåller syntetiska kemikalier. Men det är inte det värsta. Solskyddsprodukter kan ge dig en falsk känsla av säkerhet. De gör lite eller inget för att förebygga cancer eller det accelererande åldrandet av huden som framkallas av solen. Finns det verkligen ingredienser i solskyddsprodukter som är säkra att använda?

Du är säkert övertygad om att mineralpigmenten titandioxid och zinkoxid är säkra att använda, eller hur? Är inte det sådana ingredienser som kallas ”naturliga” av de som tillverkar sådana produkter?

Fakta är att både produkter med kemiska solskydd (
methoxycinnamate, padimat-o och liknande) samt fysiska solfilter som titandioxid och zinkoxid har befunnits skapa fria radikaler när de utsätts för solljus, vilket i sin tur sedan kan attackera dina hudceller och skapa mutationer. Precis, de kan alltså orsaka cancer. Dessutom har man funnit att kemikalier i solskydd passerar genom huden och kan härma östrogena effekter, vilket kan störa balansen i kroppens naturliga hormonsystem.

Titandioxid
Följande utdrag är från Tandvårdsskadeförbundets hemsida och är skrivet av Mats Hanson
En ytterligare exponering för titan, i form av titandioxid, sker från det vita överdraget på massor av mediciner och andra källor, t.ex. damm från målade ytor. Titandioxid föreligger som ytterst små partiklar som inte är lösliga men som tränger långt ner i lungorna vid inandning och som delvis tas upp i tarmarna och sprids till olika organ och celler. Titandioxid absorberar energi från ljuset och omvandlar den i kemisk energi. Immunceller som tagit upp titandioxid kan därför tänkas reagera på ljus om de finns i ytliga vävnader eller blodkärl. Tekniskt används en blandning av titandioxid, vatten och miljögifter som belyses med en UV-lampa för att snabbt och effektivt bryta ned de organiska gifterna. Man har även belagt bilrutor med ett tunt, genomskinligt skikt av titandioxid för att krossade insekter skall lösas upp genom solljuset. Titandioxid i solskyddskrämer verkar genom att UV-ljuset tas upp redan på ytan av huden och inte når ner till levande hudceller.

Kanske är det så att du inte vill att något ska attackera din hud? Läs gärna mer på Arbetshälsoinstitutets sida
Vissa nanopartiklar är farliga för hälsan

Zinkoxid
Följande utdrag är från Naturskyddsföreningens hemsida

Zinkoxid är allmänt ansedd som en relativt harmlös metallförening ur ett hälsoperspektiv eftersom den inte ackumuleras i kroppen. Den form som ofta används i solskyddsprodukter – mikroniserad zinkoxid (200nm)12 – har dock uppvisat negativa hälsoeffekter, såsom DNA-skador, i kombination
med UV-ljusexponering då zinkoxid kan orsaka bildning av fria radikaler. Därför har EU beslutat att inte godkänna zinkoxid som UV-filter i solskyddsprodukter13. Zinkoxid är klassificerad som miljöfarlig då ämnet är mycket giftigt för vattenlevande organismer (riskfras R50) och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (riskfras R53). Det uppfyller därmed kriterierna för prioriterade riskminskningsämnen i PRIO. Nanoformen av zinkoxid har antimikrobiella effekter och är troligen mycket giftig för vattenlevande organismer14. Ämnet klarar inte de krav som ställs enligt Bra Miljöval. Läs gärna Naturskyddsföreningens
Ljusskyggt solskydd - miljögifter i solkrämer.

Zinkoxid får i EU inte ingå som solskyddande ingrediens i kosmetika.

Naturen
Det är välkänt att medicinska studier kan vara designade så att resultatet stämmer med vad tillverkaren vill få fram. Det är väldigt viktigt vem som gör studien, varför de gör studien, vem som betalar för den och ifall de som betalar för den även gör reklam i journalen där den publiceras. Jag tycker inte att det är schysst mot mig, andra försiktiga människor och naturen att människor utan att tänka sig för eller människor som inte bryr sig experimenterar med ifrågasatta kemikalier när de badar och sköljer av sig så att dessa hamnar i reningsverken. Vi har bara en planet och allt vatten jorden över är förbundet med vartannat. Alla delar vi vattnet på denna jord och jag hoppas verkligen att fler bryr sig om detta miljöproblem. Läs gärna mer på
Nano's Troubled Waters: Latest toxic warning shows nanoparticles cause brain damage in aquatic species and highlights need for a moratorium on the release of new nanomaterials

Man har funnit kemikalier från solskyddsprodukter i haven och dessa kemikalier har man även funnit i fiskar som vi äter. De har också hittats i bröstmjölk. Jag undrar vad dessa nanopartiklar kommer att ställa till med. Vad händer när de kommer in i vår miljö och när de kommer in i människor? Professor Dr. Vici Colvin från Rice University i Texas säger: "Tester som mäter ansamling av material i levern på laboratoriedjur har påvisat att nanopartiklar ansamlas i organismen och att de tas upp av cellerna. Om bakterier kan ta upp dem har vi en inkörsport för nanomaterial i näringskedjan. Nanomaterialet i sig själv kan vara välgörande, men på samma sätt som protein binds till nanomaterial i blodet, kan toxiner såsom pesticider bindas till nanopartiklar i vatten och sedan transporteras vidare in i kroppen."

Poängen är att vi inte vet vad ansamlat människoframställt nanomaterial kommer att ställa till med i lungorna, eller i levern eller i vårt grundvatten.

Synergieffekt?
Forskarna vet vad den akuta toxiska dosen av en ingrediens ställer till med, därför har de angett i vilka doser kemikalier får användas. Men de vet inte vad syntetiska ingredienser ställer till med på lång sikt och hur de reagerar med varandra. Det får du själv räkna ut eftersom forskare inte ägnar sig åt detta. Läs gärna
Understanding the Human Health Effects of Chemical Mixtures.

Små mängder sol är hälsosamt, men människor och framförallt barn mår bättre av att vara inomhus (på jobb, i skolan eller vid lek) under de varmaste timmarna mitt på dagen och när man är ute är det bättre att använda kläder som en solskyddsfaktor. Schemalägg trädgårdsarbete, ärenden och lek etc tidigt på dagen eller till kvällstid. Använd ekologiska kläder, håll till i skuggan och använd solhatt och solglasögon.

Cina Lagerstedt Nilsson

Inga kommentarer: