lördag 19 april 2008

Kommentar om Jennies utställning den 30/4:

Idag avslutades Jennies fina utställning om alternativa boendeformer och levnadssätt. Hon har, som sistaårelev på Konsthögskolan, visat sin konstnärlighet i en personlig magisterutställning. Enligt besökare har utställningen varit starkt engagerande.

Se nedan om utställningen – inför den:

Jennie Öberg har en magisterexamen i fri konst på Galleri Mejan den 19:e - 30:e april 2008. Hon har byggt en hydda i skogen. Hon visar den och dess bakgrund och arbetet med den; på galleriet och med en gratis busstur till skogen. Under tiden kommer också olika grupper ge sina tankar om boende, arbete och liv genom föredrag, bild och film. Utanför galleriet kommer en tiepi finnas, där man eldar och pratar med dom som vill.

INFO:

ARBETE BOENDE LIV - Jennie Öberg
Magisterutställning 19-30 april
Galleri Mejan, Exercisplan 3, Skeppsholmen, Stockholm
Mittemot Moderna museets entré. Öppet 20-30/4 kl. 12-18

19/4
VERNISSAGE KL.13.00
GUIDAD BUSSTUR TILL SKOGEN KL.14.30
MIDDAG KL.18.00
FÖREDRAG KL.19.00-23.00

URBAN COWBOYS
Elin Johansson och Jona Elfdahl
BOENDEFRÅGOR - PÅ LIV OCH DÖD
Erik Hårdstedt och Nico Schmidt
FINSKA LANDSORTENS KÄRLEKSREVOLUTION
Ett schamanskt revolutionsprojekt från finska landsbygden
TAWA
Urbefolkningsrepresentanter inleder med en Inkaritual och berättar om Andiska grundläggande naturlagar och principer

MUSIK, FILM, SAMTAL OCH ELD SPONTANT UNDER UTSTÄLLNINGEN

26/4 bla.
KULTIVATOR
Bildkonst och jordbrukskollektiv
TOMMA RUM
Konst och kommunsamarbete som använder oanvända lokaler runt om i Sverige under somrarna.
www.tommarum.se

Inga kommentarer: