onsdag 11 augusti 2010

Vanskötseln av minkarna ingen nyhet, Eskil Erlandsson!


Bild; Djurrättsalliansen

I ett öppet brev anklagar Jens Holm (V) jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) för att ha försummat djurs rättigheter och genomfört flera förändringar som lett till den vanskötsel av minkar som nu uppmärksammats av SVT och Djurrättsalliansen.

Project Save The Earth tackar Djurrättsalliansen för att de skapat uppmärksamhet kring minkarnas situation:
Läs mer:
http://www.sourze.se/Vansk%C3%B6tseln_av_minkarna_ingen_nyhet_Eskil_Erlandsson_10719679.asp

Inga kommentarer: