torsdag 24 juni 2010

Ogräs dödar tumörceller


Ett ämne i rävtörel har visat sig ha en otroligt effektiv effekt på hudförändringar aktiniska keratoser, en föregångare till hudcancer orsakade av solen, vilket i vissa fall kommer att utvecklas till skivepitelcancer. Ämnet har två olika verkningsmekanismer som kompletterar varandra. I den första angrips tumörceller genom direkt celldöd genom att förstöra cellernas energiproducerande mitokrondrier och öka kalciumnivån i cellerna, vilket för en del tumörceller leder till död

Läs vidare på http://www.alternativjournalen.se

Inga kommentarer: