torsdag 24 september 2009

Jordens naturliga förmåga att läka sig själv håller på att gå förlorad - om vi fortsätter i samma hjulspår.

28 framstående internationella forskare har under ledning av Johan Rockström tagit fram 9 planetära gränsvärden för hur mycket mänsklig aktivitet jorden klarar av.
För att undvika katastrofala miljöförändringar måste mänskligheten hålla sig inom definierade ramar för nio biofysiska planetära processer. Det säger miljöforskaren Johan Rockström

http://www.miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.254103/johan-rockstrom-sa-mycket-tal-jorden

http://playrapport.se/video/1701588

Inga kommentarer: