lördag 14 februari 2009

Hur mycket nickel och bly i kaffet?


Läs om hur höga metallhalter det finns i favoritkaffet!

http://www.dn.se/content/1/c6/88/35/49/kaffe.pdf

Inga kommentarer: