onsdag 14 maj 2008

Säg ifrån om transfetter – No to Trans Fats


Cirka 50 000 EU-medborgare dör troligen varje år en för tidig död i hjärtsjukdomar för att de har konsumerat livsmedel som innehåller industriellt framställda transfettsyror. Enligt artikel 152 i EG-fördraget ska en hög hälsoskyddsnivå för människor säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder.

Därför startade kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, Ilija Batljan en namnsinsamling på Världshälsodagen den 7 april. för att samla in en miljon underskrifter för att få EU att agera mot transfett i maten.

Kraven är två:

  • Från 1 juni 2009 ska alla livsmedel innehålla en deklaration på hur mycket transfett de innehåller.
  • Från 1 juni 2009 får industriellt framställt transfett utgöra maximalt två procent av fettmängden i ett livsmedel.
http://www.nynashamn.se/transfat

Inga kommentarer: