fredag 30 maj 2008

RÄDDA VÅR MAT

Sveriges Konsumenter i Samverkan:

Folkupproret: RÄDDA VÅR MAT

Saxat från deras hemsida:

”2008-05-22
EU-kommissionen lierad med industrin inför de nya kostråden
Nu är det dags igen att starta en flerårig process för att skapa reviderade kostråd, denna gång gemensamma för hela EU.
Har vi de nu gällande kostråden att tacka för det skenande antalet diabetiker, överviktiga och hjärt- och kärlsjuka? Ja t o m bland unga som ändå får ett mål "näringsriktig" mat i skolorna? Mycket tyder på det. I annat fall måste det bero på att förtroendet för kostråden är så dåligt så man inte följer dem. Frågan är om det blir mera förtroendeingivande denna gång när man nu börjar få vetskap om spelet bakom de nya kostråden.

(Se mer http://www.konsumentsamverkan.se/)

Inga kommentarer: