tisdag 15 april 2008

Ord av Oren Lyons


Indianhövding Oren Lyons från Onondagastammen är professor i American Studies och en uppskattad föredragshållare och rådgivare i frågor kring ledarskap och hållbar utveckling. Han har varit anlitad av FN flera gånger. Lyons har mycket vishet som bygger på djup andlighet och respekt för allt levande att förmedla till världen.
Oren Lyons menar att ledare måste brinna för framtiden och känna kärlek för de ännu ofödda generationerna. Han ska kunna se sju generationer framåt och ha respekt för alla de ansikten som tittar fram ur jorden.
Så här säger Oren Lyons i ett TV-program om "Jordens undergång"

http://www.youtube.com/watch?v=g7cylfQtkDg&eurl=http://www.pste.se/artiklar.php:

Från SVT´s översättning:

.

"Tiden utvecklas och kommer till en punkt där den förnyas igen. Först är det reningstid sen kommer en förnyelsetid. Nu är vi mycket nära den tiden.

Vi fick veta att vi skulle få se Amerika komma och gå. På sätt och vis håller Amerika på att dö. Inifrån. För folk har glömt hur man ska leva på Jorden. Allt är på väg mot en punkt där profetior och människans oförmåga att leva på Jorden på ett andligt sätt kommer till en korsväg med stora problem. Vi, hopifolket, tror att om ni inte är andligt förenade med Jorden och förstår vad det innebär att leva ett andligt liv på Jorden kommer ni troligen inte att klara er.

Allt är andligt. Allt har en ande. Allt är oss givet av skaparen den ende. Några kallar honom Gud. Andra kallar honom Buddha eller Allah eller andra namn. Vi kallar honom Konkachila, farfar.

Vi är här på Jorden i bara några få vintrar, sen går vi till andevärlden Andevärlden är mer verklig än de flesta av oss tror. Andevärlden är allt.

Över 95% av vår kropp består av vatten. För att hålla sig frisk måste man dricka rent vatten. När europeerna kom hit, Columbus, kunde vi dricka ur alla floder. Om europeerna hade levt på vårt sätt hade vi druckit vårt vatten än idag. För vattnet är heligt och luften är helig.

Vår DNA är densamma som trädets. Trädet andas in det som vi andas ut. Så vi har ett gemensamt öde med trädet.

Vi kommer alla från Jorden. När Jorden vattnet och atmosfären är fördärvade kommer det att framkalla en reaktion. Moder Jord reagerar. Enligt hopiprofetiorna ska stormar och översvämningar öka. För mig är det inte negativt att veta att det ska bli stora förändringar. Det är inget negativt. Det är utveckling. När man ser det som utveckling är det tid. Inget förblir detsamma.

Ni bör lära er plantera saker. Det är den första förbindelselänken. Ni bör behandla allt som ande, inse att vi alla är en enda stor familj.

Det finns inget slut. Precis som livet. Livet tar aldrig slut. "


Inga kommentarer: